CAT ι ESP ι ENG

Gestió de patrimonis

GESTIONS IMMOBILIÀRIES

 1. Valoració del patrimoni i propostes de millora.
 2. Estudis de rendibilitat patrimonial.
 3. Gestió patrimonial personal: propostes d’inversió patrimonial.
 4. Gestió de comercialització dels immobles buits.
 5. Recepció i valoració d’ofertes i candidats.
 6. Redacció i formalització del contracte.
 7. Gestions documentals dels nous arrendataris.
 8. Registre de contractes, tramitació ITP i ingressos de fiança al INCASOL.
ADMINISTRACIÓ DE PATRIMONI

 1. Facturació de lloguers.
 2. Gestió d’incidències.
 3. Actualització de rendes.
 4. Contractes: control i compliment.
 5. Control de venciments i resolucions de contractes.
 6. Control de la morositat.
 7. Assessorament jurídic.
 8. Gestió de desnonaments: estat de l’immoble, signatura de renúncia, gestions de reclamació.
 9. Manteniment i rehabilitació dels immobles.
 10. Control de despeses.
 11. Pagament de proveïdors i empleats.